top of page

Sou nou

School Supplies

Ekip edikatè sètifye nou an gen plis pase 40 ane eksperyans nan ansèyman. Nou dedye a aprantisaj elèv yo ak kwasans akademik. Misyon nou nan The Learning Spot se ede elèv yo pou yo konble twou vid ki genyen nan aprantisaj yo epi prepare yo pou siksè akademik.

Rankontre ekip nou an

Bonna's Profile Pic_edited.png
Bonna Marques

Direktè 

 

Mwen se yon espesyalis sètifye nan lekti ak matematik ak plis pase 22 ane eksperyans nan ansèyman. Mwen te sèvi kòm yon Matematik ak Syans Antrenè fòmasyon pwofesè pou 6 dènye ane yo. Responsablite mwen nan Learning Spot la gen ladan jere bò biznis nan sant aprantisaj la ak tout lòt bagay ki ale ansanm ak yon Direktè.

PhotoRoom-20211121_152125_edited_edited.png
Amanda Quinitchett
 Reading Specialist

Mwen gen plis pase 5 ane eksperyans nan travay ak elèv ki bezwen espesyal. Kòm Espesyalis Lekti a, mwen sipèvize Depatman Alfabetizasyon, Administre Evalyasyon Dyagnostik Lekti a epi devlope yon plan aprantisaj pou chak elèv k ap chèche sipò pou Alfabetizasyon. Anplis de sa, mwen travay ak paran yo ak titè yo pou kreye yon orè epi asire ke plan an aplike.

images-1.jpg

Espesyalis Matematik

 

Mwen se yon pwofesè lekòl primè sètifye ak plis pase 6 ane eksperyans ansèyman. Antanke Espesyalis Matematik, devwa mwen yo enkli Sipèvize Depatman Matematik, Administre Evalyasyon dyagnostik la ak devlope plan aprantisaj pou elèv matematik yo. Anplis de sa, mwen travay ak paran yo ak titè yo pou asire ke plan an aplike.

FB_IMG_1637524507481_edited_edited.png
Alyssa Dula

Espesyalis anrichisman

 

Mwen se yon pwofesè atizay sètifye nan klas PK-12yèm ane ki gen 16 ane eksperyans ansèyman nan edikasyon piblik ak charter. Mwen menm tou se CEO nan Center Your Pieces & Events. Kòm Espesyalis anrichisman, mwen kowòdone eleman anrichisman konpayi an. Anplis de sa, mwen pral òganize Fun Fridays yo ansanm ak ekip la.

20191013-120822_edited_edited.png
Henrik Nkosi

Manadjè VR & Evènman

 

Nan kapasite sa a, mwen  travay ak Depatman Teknoloji pou amelyore eksperyans edikasyonèl la. Anplis de sa, mwen pral okipe lokasyon espas evènman yo ak lokasyon VR Lounge yon fwa espas fizik la louvri. 

IMG-5020_edited.png
Reginald Whitman

Espesyalis VR

 

Nan wòl sa a, mwen travay ak Depatman Teknoloji pou fè rechèch ak prezante lojisyèl ak pyès ki nan konpitè inogirasyon pou amelyore eksperyans edikasyonèl nan Learning Spot.

20190112-121206_edited_edited.png
Muata Nkosi

Pwogramè òdinatè

 

Nan wòl sa a, mwen chaje ak tout bagay ki gen rapò ak teknoloji. Mwen bay anplwaye ak paran sipò yo. 

bottom of page