top of page
School Library

Kou

Chwazi nan pakèt kou nou yo anba a
 

Angajman nou

Soti nan pwogram nivo antre nan klas pou kwit manje Junior Chef nou ofri pitit ou a yon gran varyete opsyon pou asire ke yo pral jwenn yon plas nan Kominote Learning Spot.

Virtuel

Nou ofri kou nou yo ak klas yo nan yon fòma vityèl tou pou asire ke nou rive jwenn chak elèv ke nou kapab epi kouvri bezwen ou yo.

An pèson

Nou ofri klas nou yo an pèsòn pou kenbe lespri ak avantaj estil ansèyman tradisyonèl ki baze sou salklas yo

Orè fleksib

Nou fleksib ak orè nou yo paske yo ofri kou nou yo nan plizyè lè pou nou ka satisfè bezwen orè pitit ou a.

Register Now!!!

Nothing to book right now. Check back soon.
bottom of page