top of page

tèm ak Kondisyon

Revize 25 oktòb 2021

 

Byenveni nan thelearningspot.us!

Tèm ak kondisyon sa yo dekri règ ak règleman pou itilize Sitwèb The Learning Spot, ki chita nan https://www.thelearningspot.us.

 

Lè w jwenn aksè nan sit entènèt sa a, nou sipoze ou aksepte tèm ak kondisyon sa yo. Pa kontinye sèvi ak thelearningspot.us si ou pa dakò pran tout tèm ak kondisyon ki endike nan paj sa a.

Tèminoloji sa yo aplike nan Tèm ak Kondisyon sa yo, Deklarasyon Konfidansyalite ak Avi Limit responsabilite nou ak tout Akò: "Kliyan", "Ou" ak "Ou" refere a ou menm, moun ki konekte sou sit entènèt sa a epi li konfòme ak tèm ak kondisyon Konpayi an. "Konpayi an", "Tèt nou", "Nou", "Nou" ak "Nou", refere a Konpayi nou an. "Pati", "Pati", oswa "Nou", refere a tou de Kliyan an ak tèt nou. Tout kondisyon yo refere a òf la, akseptasyon ak konsiderasyon nan peman ki nesesè pou antreprann pwosesis asistans nou bay Kliyan an nan fason ki pi apwopriye pou objektif eksprime pou satisfè bezwen Kliyan an konsènan dispozisyon sèvis yo deklare Konpayi an, an akò ak ak sijè a, lwa ki genyen nan Netherlands. Nenpòt itilizasyon tèminoloji ki anwo a oswa lòt mo nan sengilye, pliryèl, lèt majiskil ak/oswa li/li oswa yo, yo pran kòm entèrchanjabl ak Se poutèt sa kòm refere li a menm.

 

Bonbon

Nou itilize bonbon. Lè w te jwenn aksè nan thelearningspot.us, ou te dakò sèvi ak bonbon an akò ak Règleman sou enfòmasyon prive Learning Spot la. Pifò sit entènèt entèaktif sèvi ak bonbon pou kite nou rekipere detay itilizatè a pou chak vizit. Sitwèb nou an itilize bonbon pou pèmèt fonksyonalite sèten zòn pou rann li pi fasil pou moun k ap vizite sit entènèt nou an. Kèk nan patnè afilye/piblisite nou yo ka sèvi ak bonbon tou.

 

Lisans

Sòf si yo di otreman, The Learning Spot ak/oswa lisansye li yo posede dwa pwopriyete entelektyèl pou tout materyèl sou thelearningspot.us Tout dwa pwopriyete entelektyèl yo rezève. Ou ka jwenn aksè sa a soti nan thelearningspot.us pou pwòp itilizasyon pèsonèl ou sibi restriksyon ki tabli nan tèm ak kondisyon sa yo.

Ou pa dwe:

 • Repibliye materyèl ki soti nan thelearningspot.us

 • Vann, lwe oswa sou-lisans materyèl nan thelearningspot.us

 • Repwodui, kopi oswa kopye materyèl ki soti nan thelearningspot.us

 • Redistribye kontni ki soti nan thelearningspot.us

 

Akò sa a ap kòmanse nan dat sa a. Tèm ak Kondisyon nou yo te kreye avèk èd la  Terms And Conditions Generator  ak the_cc781905-136bad5cf58d_and the_cc781905-1946-05-1936-05-1936-05-1946

 

Pati nan sit entènèt sa a ofri yon opòtinite pou itilizatè yo poste ak echanj opinyon ak enfòmasyon nan sèten zòn nan sit entènèt la. Learning Spot la pa filtre, edite, pibliye oswa revize Kòmantè anvan prezans yo sou sit entènèt la. Kòmantè yo pa reflete opinyon ak opinyon The Learning Spot, ajan li yo ak/oswa afilye yo. Kòmantè yo reflete opinyon ak opinyon moun ki poste opinyon yo ak opinyon yo. Nan limit lwa ki aplikab yo pèmèt, Learning Spot pa dwe responsab pou kòmantè yo oswa pou nenpòt responsablite, domaj oswa depans ki te koze ak/oswa soufri kòm rezilta nenpòt itilizasyon ak/oswa afiche ak/oswa aparans kòmantè yo. sou sit entènèt sa a.

Learning Spot rezève dwa pou kontwole tout kòmantè yo epi retire nenpòt kòmantè ki kapab konsidere kòm pa apwopriye, ofansif oswa ki lakòz vyolasyon Tèm ak Kondisyon sa yo.

Ou garanti epi reprezante sa:

 • Ou gen dwa afiche Kòmantè yo sou sit entènèt nou an epi ou gen tout lisans ak konsantman ki nesesè pou fè sa;

 • Kòmantè yo pa anvayi okenn dwa pwopriyete entelektyèl, ki gen ladan san limitasyon copyright, patant oswa trademark nenpòt twazyèm pati;

 • Kòmantè yo pa genyen okenn materyèl difamasyon, difamasyon, ofansif, endesan oswa otreman ilegal ki se yon envazyon sou vi prive.

 • Kòmantè yo pa pral itilize pou mande oswa ankouraje biznis oswa koutim oswa prezante aktivite komèsyal oswa aktivite ilegal.

Ou bay Learning Spot yon lisans ki pa eksklizif pou itilize, repwodui, modifye ak otorize lòt moun pou yo itilize, repwodui ak modifye nenpòt nan kòmantè ou yo sou nenpòt fòm, fòma oswa medya.

 

Hyperlinking nan kontni nou an

Òganizasyon sa yo ka konekte ak sitwèb nou an san apwobasyon alekri alavans:

 • Ajans gouvènman yo;

 • Motè rechèch;

 • Òganizasyon nouvèl;

 • Distribitè anyè sou entènèt yo ka konekte ak sitwèb nou an menm jan yo fè lyen ak sitwèb lòt biznis ki nan lis la; epi

 • Biznis ki akredite nan tout sistèm nan eksepte demann òganizasyon san bi likratif, sant komèsyal charitab, ak gwoup charite pou ranmase lajan ki pa ka fè lyen ak sitwèb nou an.

 

Òganizasyon sa yo ka konekte ak paj lakay nou an, nan piblikasyon oswa nan lòt enfòmasyon sou sitwèb toutotan lyen an: (a) pa nan okenn fason twonpe; (b) pa bay manti parennaj, andòsman oswa apwobasyon pati ki lye a ak pwodwi ak/oswa sèvis li yo; epi (c) anfòm nan kontèks sit pati ki lye a.

Nou ka konsidere epi apwouve lòt demann lyen ki soti nan kalite òganizasyon sa yo:

 • sous enfòmasyon pou konsomatè yo ak/oswa biznis yo souvan konnen;

 • sit kominote dot.com;

 • asosyasyon oswa lòt gwoup ki reprezante òganizasyon charitab;

 • distribitè anyè sou entènèt;

 • pòtal entènèt;

 • konpayi kontablite, lalwa ak konsiltasyon; epi

 • enstitisyon edikasyonèl ak asosyasyon komès.

 

Nou pral apwouve demann lyen ki soti nan òganizasyon sa yo si nou deside ke: (a) lyen an pa ta fè nou gade defavorab pou tèt nou oswa pou biznis akredite nou yo; (b) òganizasyon an pa gen okenn dosye negatif avèk nou; (c) benefis pou nou nan vizibilite hyperlink la konpanse absans Spot Aprantisaj la; epi (d) lyen an se nan kontèks enfòmasyon jeneral resous yo.

Òganizasyon sa yo ka konekte ak paj lakay nou toutotan lyen an: (a) pa nan okenn fason twonpe; (b) pa bay manti parennaj, andòsman oswa apwobasyon pati ki lye a ak pwodwi oswa sèvis li yo; epi (c) anfòm nan kontèks sit pati ki lye a.

 

Si ou se youn nan òganizasyon yo ki nan lis paragraf 2 pi wo a epi ou enterese nan lyen sou sit entènèt nou an, ou dwe enfòme nou lè w voye yon imèl bay info@thelearningspot.us. Tanpri mete non w, non òganizasyon w, enfòmasyon kontak ansanm ak URL sit ou a, yon lis nenpòt URL kote w gen entansyon mete lyen ak sitwèb nou an, ak yon lis URL sou sit nou an kote w ta renmen ale. lyen. Tann 2-3 semèn pou yon repons.

Òganizasyon ki apwouve yo ka gen yon hyperlink nan sitwèb nou an jan sa a:

 • Lè nou itilize non antrepriz nou an; oswa

 • Lè w itilize lokalizatè resous inifòm ke yo lye a; oswa

 • Lè w itilize nenpòt lòt deskripsyon sitwèb nou an ki lye ak ki gen sans nan kontèks ak fòma kontni sou sit pati ki lye a.

Yo p ap pèmèt yo sèvi ak logo Learning Spot la oswa lòt travay atistik pou lyen san yon akò lisans mak.

 

iFrames

San apwobasyon davans ak pèmisyon alekri, ou pa gendwa kreye ankadreman alantou paj wèb nou yo ki chanje nan nenpòt fason prezantasyon vizyèl la oswa aparans nan sit entènèt nou an.

 

Responsablite kontni

Nou pa dwe responsab okenn kontni ki parèt sou sit entènèt ou a. Ou dakò pou pwoteje ak defann nou kont tout reklamasyon k ap monte sou sit entènèt ou a. Pa gen okenn lyen (yo) ta dwe parèt sou okenn sit entènèt ki ka entèprete kòm difamasyon, obsèn oswa kriminèl, oswa ki vyole, otreman vyole, oswa defann vyolasyon an oswa lòt vyolasyon, nenpòt dwa twazyèm pati.

 

Konfidansyalite w

Tanpri li Règleman sou enfòmasyon prive

 

Rezèvasyon Dwa

Nou rezève dwa pou mande ou retire tout lyen oswa nenpòt lyen patikilye nan sit entènèt nou an. Ou apwouve imedyatman retire tout lyen ki mennen nan sit entènèt nou an sou demann. Nou rezève tou dwa pou amande tèm ak kondisyon sa yo ak politik ki konekte li a nenpòt ki lè. Lè w kontinye konekte ak sitwèb nou an, ou dakò pou w mare ak swiv tèm ak kondisyon sa yo.

 

Retire lyen nan sit entènèt nou an

Si w jwenn nenpòt lyen sou sitwèb nou an ki ofansif pou nenpòt ki rezon, ou lib pou kontakte epi enfòme nou nenpòt ki moman. Nou pral konsidere demann pou retire lyen men nou pa oblije oswa pou reponn ou dirèkteman.

Nou pa asire ke enfòmasyon ki sou sit entènèt sa a kòrèk, nou pa garanti konplè oswa presizyon li yo; ni nou pa pwomèt asire w ke sit entènèt la rete disponib oswa ke materyèl la sou sit entènèt la kenbe ajou.

 

Limit responsabilite nou

Nan limit maksimòm lalwa aplikab pèmèt nou, nou ekskli tout reprezantasyon, garanti ak kondisyon ki gen rapò ak sit entènèt nou an ak itilizasyon sit entènèt sa a. Pa gen anyen nan egzijans responsablite sa a ki pral:

 • limite oswa ekskli responsablite nou oswa ou pou lanmò oswa aksidan pèsonèl;

 • limite oswa ekskli responsablite nou oswa ou pou fwod oswa fo deklarasyon;

 • limite nenpòt nan responsablite nou oswa ou nan nenpòt fason ki pa pèmèt dapre lalwa aplikab; oswa

 • eskli nenpòt nan responsablite nou yo oswa ou yo ki pa ka eskli dapre lalwa aplikab.

Limit ak entèdiksyon responsablite ki tabli nan Seksyon sa a ak lòt kote nan Limit responsabilite sa a: (a) yo sijè a paragraf anvan an; epi (b) gouvène tout responsablite ki parèt anba egzijans responsablite a, ki gen ladan responsablite ki rive nan kontra, nan tort ak pou vyolasyon devwa legal yo.

 

Osi lontan ke sit entènèt la ak enfòmasyon yo ak sèvis sou sit wèb la bay gratis, nou pa pral responsab pou nenpòt pèt oswa domaj nenpòt ki nati.

bottom of page