top of page
School Library

Kou

Chwazi nan pakèt kou nou yo anba a
 

Angajman nou

Soti nan pwogram nivo antre nan klas pou kwit manje Junior Chef nou ofri pitit ou a yon gran varyete opsyon pou asire ke yo pral jwenn yon plas nan Kominote Learning Spot.

Virtuel

Nou ofri kou nou yo ak klas yo nan yon fòma vityèl tou pou asire ke nou rive jwenn chak elèv ke nou kapab epi kouvri bezwen ou yo.

An pèson

Nou ofri klas nou yo an pèsòn pou kenbe lespri ak avantaj estil ansèyman tradisyonèl ki baze sou salklas yo

Orè fleksib

Nou fleksib ak orè nou yo paske yo ofri kou nou yo nan plizyè lè pou nou ka satisfè bezwen orè pitit ou a.

Kou nou yo

Female Student

Matematik entèaktif

Interactive Math allows students to engage in math while doing hands-on fun activities based on Geometry, Fractions, and Problem Solving. Each activity is designed to show that math is fun and can be done outside of the classroom! All Materials are Included.

Klas yo kòmanse : 18 jiyè
Klas chak semèn: MF

Orè: 9-12 midi oswa 1-4 pm

Raritan Valley Community College

GettyImages-636672368.jpg

Junior Chef

Students will learn math, science, and nutrition through healthy cooking. They will research and discuss how to find the nutritional values, serving sizes of various food items, and healthy eating. Students will then prepare and sample healthy food items. All Materials are Included: Chef Uniform, Recipe List, Ingredients, Utensils, etc.

Klas yo kòmanse : 18 jiyè
Klas chak semèn: MF
Orè: 9-12 midi

Raritan Valley Community College

istockphoto-1254050848-612x612.jpg

Design jwèt: grate

This 2-week, 3 hours per day course teaches students the fundamentals of game design. Students will learn how to develop game ideas, improve their writing skills through writing rules, and apply math and basic logic to code a game on Scratch. At the end of the course, students will learn how to deliver, interpret feedback and present their finished products to their peers.

Klas yo kòmanse : 18 jiyè
Klas 2 semèn: MF
Orè: 9-12 midi

Viryèl: sou entènèt

pexels-monstera-5200790_edited_edited.jpg

Ekri Deklarasyon Pèsonèl

By the end of this high school level course, students' self-confidence and self-awareness will have increased. Learners will receive explicit teachings and coaching on crafting their ideas to include the critical elements of this type of essay, such as its structure, purpose, tone, thesis, and “I” statements. Students will create a draft of their personal statement and develop interviewing skills necessary when applying for Colleges Admissions & Scholarships.

Klas yo kòmanse : 18 jiyè
Klas chak semèn: MF
Orè: 9-11 am oswa 
1-3 pm

Virtual - sou entènèt

bottom of page